Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Oświadczenie Inicjatywy Pracowniczej - Podbeskidzkie

Inicjatywa Pracownicza - Podbeskidzie stawia sobie za cel przeprowadzenie szerszej kampanii uświadamiającej polskim robotnikom, jak szkodliwe i zarazem nieobliczalne w skutkach może być znowelizowanie i uelastycznienie obowiązującego prawa pracy. jesteśmy inicjatywą, która nie jest uwikłana w żadne gry polityczne, nie kierujemy się chęcią zysku, czy - jak ma to miejsce w przypadku polskich związków zawodowych - ambicjami które umożliwiłyby zajęcie znaczących stanowisk w państwie. Z założenia wykluczamy możliwość współpracy z jakimikolwiek ugrupowaniami politycznymi - nie interesuje nas polityka, ani w wydaniu centralnym, ani też lokalnym.

Inicjatywa Pracownicza skierowana jest do środowisk robotniczych, ale równocześnie do licznej grupy bezrobotnych, oraz młodzieży kształcącej się w szkołach o profilu zawodowym. Nie zamierzamy poprzestać na działalności związanej z kampanią przeciwko wprowadzeniu wżycie zmian w kodeksie pracy. Nie chcemy także ograniczać naszej aktywności jedyni do rozdawania ulotek- chcemy zwrócić uwagę na zataczające coraz szersze kręgi zjawisko bezrobocia i trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się ludzie, którzy utracili swoją pracę. Warto pamiętacć, że bezrobocie nie jest wynikiem ludzkiej niezaradności, lecz stanowi nieodzowny element gospodarki wolnorynkowej. Inicjatywa Pracownicza- Podbeskidzie równolegle prowadzi działania na rzecz osób, które w wyniku podejmowanej przez siebie walki bezpośredniej są represjonowane przez pracodawców i polski wymiar sprawiedliwości(...). Inicjatywa Pracownicza występuje przeciwko wyzyskowi, staje w obronie pracowników, opowiadając się jednocześnie za samoorganizacją społeczeństwa. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat działań Inicjatywy Pracowniczej - Podbeskidzie, zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.

Powrót na górę

Podobne artykuły