Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Rokowania w fabryce Chung Hong rozpoczęte

chung-konfa-maly.resizedW sobotę 19 maja, w związku z trwającym sporem zbiorowym, odbyły się rokowania Komisji Zakładowej OZZIP przy Chung Hong z pracodawcą. W rokowaniach uczestniczył cały zarząd komisji, dwoje przedstawicieli komisji krajowej, jedna ekspertka ze strony związku i dwoje obserwatorów. Z ramienia pracodawcy występowały trzy osoby: dyrektor produkcji, kadrowa (także odpowiedzialna za kontakt ze związkiem) oraz prawniczka.

Rokowania trwały 4 i pół godziny. Przedstawiciele pracodawcy zgodzili się na natychmiastową realizację 4 spośród 18 zgłoszonych przez komisję postulatów: bezzwłocznie zostaną wprowadzone w życie żądania związane z przestrzeganiem godności osobistej i szacunku wobec pracowników, ustaleniem planu urlopów na rok 2012 a także jasnym określeniem stanowisk pracy i związanych z nimi zakresami obowiązków. Ponadto pracodawca zobowiązał się do jak najszybszego wydatkowania na rzecz pracowników pieniędzy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawieszonego w 2009r. Na przyszłych rokowaniach KZ będzie negocjowała przywrócenie zfśs, co jest jednym z naszych głównych żądań.

Na rokowaniach widać było duże nieprzygotowanie ze strony pracodawcy, choć miał on na to 20 dni. Przedstawiciele związku przedstawili sytuację panującą w fabryce jako ciągły i pogarszający się stan wyzysku pracowniczego oraz wytknęli podstawowe błędy pracodawcy i bałagan na zakładzie. Cały czas pracodawca przekonywał na spotkaniu, że „firma” jest w trakcie reorganizacji i ma obecnie małe możliwości działania na rzecz dobra pracowników. Na co związkowcy odpowiadali, że reorganizacja widocznie trwa od początku funkcjonowania fabryki, bo sprawy obecnie wcale nie mają się ku lepszemu dla pracowników, co choćby widać po naszych pensjach. Niestety pracodawca nie potrafił jednoznacznie określić swojego stanowiska odnośnie postulatów płacowych a wręcz był im bardzo niechętny, powołując się jak zwykle na „ciężką sytuację finansową firmy”. Oczywiście w związku z tym, że Chung Hong jest globalną firmą, łatwo jest pracodawcy wmawiać nam, że w Polsce firma nie wykazuje zysków (choć stawia sobie nową fabrykę! I ma zwolnienia z podatków w związku z tym, że jest w strefie). KZ na przyszłych rokowaniach będzie walczyła o poprawę płac na zakładzie (przez podwyżki zarobków oraz inne możliwości takie jak: sprawiedliwy i jasny system premiowania czy dodatku stażowego czy wreszcie poprzez coroczne podnoszenie zarobków o wzrost cen). Pracodawca zobowiązał się przedstawić na najbliższych rokowaniach swoją propozycję odnośnie podwyżek płac. W przypadku, jeśli propozycja nie będzie zadowalająca, komisja w dalszym ciągu planuje zorganizowanie strajku na zakładzie.

Ważną kwestią, o którą walczyliśmy w trakcie rokowań było także zachowanie transportu pracowniczego. Pracodawca oznajmił, że nie będzie tworzył nowych linii transportu do pracy, jednak przedstawi nam propozycję jasnego uregulowania kwestii zapewniania pracownikom transportu oraz wypłacania (podwyższenia) ekwiwalentu za transport.

Następne rokowania odbędą się 31 maja, po nich prawdopodobnie, ze względu na upór pracodawcy, przejdziemy do mediacji (z udziałem mediatora zewnętrznego). Wtedy też rozstrzygnie się czy będziemy czy nie będziemy musieli podjąć strajk na zakładzie.

Dla komisji kluczowe w tym momencie są postulaty związane z podwyżkami płac oraz ustaleniem dodatkowych składników pensji takich jak coroczna waloryzacja wynagrodzeń o wskaźnik inflacji oraz dodatek stażowy. Bezwzględnie chcemy także przywrócenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zapewnienia każdemu pracownikowi albo bezpłatnego transportu albo ekwiwalentu pieniężnego, który w 100% pokrywa koszty dojazdów do pracy. Trzecim kluczowym punktem jest ograniczenie nadgodzin i zmiana systemu organizacji czasu pracy, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z kwietnia br. kiedy to praktycznie wszystkie soboty w miesiącu były dla nas pracujące a za pracę w nadgodzinach otrzymaliśmy jedynie zapewnienie odbioru dni wolnych do końca okresu rozliczeniowego (tj. do końca czerwca 2012 r.).

 

Powrót na górę