Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Opatów: Okupacja trwa

Dziś grupa 10 działaczy Inicjatywy Pracowniczej wraz z przedstawicielami załogi strajkującego zakładu tekstylnego Collar Textil w Opatowie udała się z flagami i transparentami do urzędu miasta. Oszukani przez właściciela pracownicy domagają się od samorządu wsparcia w walce o odzyskanie zaległych poborów i innych należnych świadczeń. Trwają też starania, aby ocalić funkcjonowanie choć części zakładu, który był jednym z najważniejszych pracodawców w powiecie.

Działacze Inicjatywy Pracowniczej przebywają w Opatowie od wczoraj. To druga tego typu akcja, której celem jest bezpośrednie wsparcie załogi Collar Textil. „Wizyta” w urzędzie miasta miała przede wszystkim doprowadzić do tego, aby miasto podjęło się m.in. wywozu śmieci z terenu zakładu, zapewniło ogrzewanie, oraz łączność telefoniczną itd. Według zapewnień pani burmistrz, wszystkie postulaty zostaną spełnione. Wcześniej udało się zapobiec odcięciu wody. Załoga zdołała wymóc też deklarację utrzymania dostaw prądu.

Sformułowano także wniosek do prokuratury. Kierownictwo zakładów nie przekazało bowiem środków do zakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej. Nie przekazano także należnych związkom zawodowym składek. Wreszcie nie odprowadzano środków na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz PZU i wykorzystywano je na cele inne niż przewidziane prawem. Pracownicy zostali zatem poszkodowani na wiele tysięcy złotych.

Wczoraj wieczorem odbyła się także dyskusja na temat ewentualnego powołanie spółdzielni pracy. IP stara się wspomóc realizację tego projektu, który mógłby utrzymać przynajmniej część miejsc pracy.

Okupacja zakładu trwa. Załoga oczekuje teraz na posiedzenie sądu rejonowego w Kielcach (w dniu 19 stycznia) który rozpozna wniosek o upadłość. Ogłoszenie upadłości pozwoli na prawne uregulowanie sytuacji pracowników i sięgnięcie do funduszu świadczeń gwarantowanych z tytułu zaległych poborów.


Powrót na górę

Podobne artykuły