Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Co się wydarzyło i co się będzie działo w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy

26.10.2017 odbyło się walne zebranie Komisji Tymczasowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy.

 

W zebraniu wzięło udział 46 osób, które to głosowały nad wyborem prezydium na dwuletnią kadencję, składem komisji rewizyjnej, udzieleniem absolutorium dla poprzedniego prezydium itp. Ponad to przedyskutowano wysokość oraz sposób zbierania składek. Ustalono, że poziom składki nie zmieni się i będzie wynosił 10 zł miesięcznie.

Podsumowaliśmy także dotychczasowe działania, które polegały m.in. na uzyskaniu od pracodawcy informacji niezbędnych do działania jak układ zbiorowy pracy i pozostałe regulaminy oraz gabloty informacyjnej. Wyznaczono też osobę do komisji socjalnej, która wzięła już udział w pierwszych spotkaniach. Ponadto na zebraniu omówiono przebieg pierwszego spotkania z zarządem z udziałem IP. W najbliższym czasie będziemy przygotowywać się do wyborów na społecznych inspektorów pracy oraz negocjacji płacowych mających na celu realny wzrost wynagrodzeń w naszej spółce.

Powrót na górę

Podobne artykuły