Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Kontrola PiP w Uniontex?

Na prośbę Komisji Zakładowej IP z Uniontex-u sp. z o.o. w Łodzi Komisja Krajowa wystosowała pismo (które przytaczamy poniżej) do władz firmy oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, którego celem była mobilizacja pracodawcy do działania zgodnego z prawem i przestrzegania ustawy o związkach zawodowych. Bezpośrednią przyczyną było nielegalne zwolnienie przewodniczącego Komisji Sławka Karczmarka.
„Uprzejmie wnosimy o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w ww. firmie. – Czytamy w piśmie do PIP. Informujemy, że pracodawca absolutnie nie respektuje praw związkowych względem Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza z jej przewodniczącym Sławomirem Kaczmarkiem, naruszając w ten sposób tak kodeks pracy jak i ustawę o związkach zawodowych. Ponadto wg naszej wiedzy nie realizuje on zaleceń inspektora pracy co do spraw związanych z bhp. Niezrozumiałe jest dla pracowników to, że tłumacząc ten stan rzeczy trudną sytuacją firmy, pracodawca podnosi zarazem jej kapitał. Wątpliwości budzą kwestie związane ze zwolnieniem niektórych pracowników, zwłaszcza należących do Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego wnosimy jak we wstępie”.

Koledzy z w/w KZ wnieśli do Sądu Pracy w Łodzi pozew.
Powrót na górę

Podobne artykuły