Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

PROGRAM X OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW I DELEGATEK

PROGRAM X OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW I DELEGATEK OZZ IP

1-2 kwietnia 2017 r. Teatr Ósmego Dnia ul. Ratajczaka 44

Sobota 1 kwietnia 2017 r.

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników i uczestniczek

10:30 – 11:00 Oficjalne rozpoczęcie zjazdu, wybór Prezydium Zjazdu i Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie ważności Zjazdu

11:00 – 12:00 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Komisji Krajowej za lata 2015-2017, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz głosowanie absolutorium

12:00 – 12:30 Dyskusja nad zmianami w Statucie związku część 1

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:50 Wybory do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej

13:50 – 14:30 Dyskusja nad zmianami w Statucie związku część 2 – Koordynacja Terytorialna

14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:30 Co robić gdy Kodeks Pracy nie wystarcza? Dyskusja jak organizować się w miejscu pracy gdy konflikt znacznie przybiera na sile lub wychodzi poza zakład (np. spory z lokalnymi władzami w przypadku pracowników sektora publicznego; strategie zakładów, które należą do większych sieci) 

16:30 – 17:30  Spotkanie z gośćmi zza granicy (delegaci i delegatki z zaprzyjaźnionych związków z Niemiec, Francji i Hiszpanii opowiedzą o swoich organizacjach, kluczowych branżach, aktualnych kampaniach oraz odpowiedzą na pytania)

17:30 — 18:00 Dyskusja o przyłączeniu się do kolejnych sieci międzynarodowych

18:00  Zakończenie pierwszego dnia Zjazdu

20:00 – Część nieoficjalna Klubokawiarnia Meskalina Stary Rynek 6

Niedziela 2 kwietnia 2017 r.


Teatr Ósmego Dnia

11:00 – 12:00 Dyskusja nad programem związku na lata 2017-2019

12:00 – 12:30 Dyskusja o działaniu i powołaniu grup roboczych

12:30 – 12:50 Przerwa Kawowa

12:50 – 13:30 Dyskusja o sytuacji w komisjach środowiskowych oraz ich możliwościach
 
13:30- 14:00 Dyskusja nad Deklaracją Ideową Inicjatywy Pracowniczej

14:00 – Zakończenie Zjazdu
Powrót na górę

Podobne artykuły