Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Warszawa: Spotkanie anarcho-syndykalistów

4 listopada w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie anarchosyndykalistyczne. Uczestniczyli w nim przedstawiciele brytyjskiego związku zawodowego IWW (Robotnicy Przemysłowi Świata), hiszpańskiego CGT (Powszechna Konfederacja Pracy), francuskiego CNT (Narodowa Konfederacja Pracy) i greckiego ESE (Wolnościowy Związek Pracowników Grecji). Stronę polską reprezentowały OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Czerwony Kolektyw-Lewicowa Alternatywa.

3 listopada odbywała się dyskusja dotycząca wspólnych kampanii i współpracy międzynarodowej. Anarchosyndykaliści zdecydowali, że będą działać przeciwko pracy czasowej oraz na rzecz polskich emigrantów pracujących w Europie Zachodniej. Mowa była o konieczności usprawnienia kontaktów i stworzeniu wspólnej strony internetowej. Rozważano też koncepcje wydania na 1 Maja 2008 roku wspólnego plakatu, który promowałby międzynarodową współpracę radykalnych związków zawodowych. Jedną ze wspólnych międzynarodowych akcji ruchu jest m.in. kampania przeciwko Coca-Coli.  Omawiano kwestie, jak się ona rozwija i jakie podjąć dalsze kroki.

Innym tematem było omówienie przykładów represji wobec ruchu związkowego w poszczególnych krajach. Mówiono tu m.in. o sprawie Luisa Marcosa Rivery z hiszpańskiego CGT  (więcej w innym miejscu niniejszego Biuletynu), represji wobec pocztowców z francuskiej CNT i polskiego IP, o kampani przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych w amerykańskim Starbucks (IWW), oraz o represjach wobec działaczy IP w hiszpańskim koncernie działającym w Polsce - Greenkett Polska.

Ustalono, że podobnego typu spotkania robocze będą się odbywać systematycznie co pół roku: następne odbędzie się w Madrycie lub w Paryżu. Ich celem jest zacieśnienie współpracy radykalnych związków zawodowych w obrębie kontynentu europejskiego. (JU)

Powrót na górę