Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Deklaracja Ideowa i Programowa IP

Krajowy Zjazd Delegatów Związku podczas obrad w Poznaniu w dniu 14 marca 2009 roku postanowił przyjąć Deklarację Ideowa i Programową Inicjatywy Pracowniczej. Dokument ten wytycza długofalowe i bieżące kierunki walki całego związku.

Deklaracja stanowić będzie przede wszystkim punkt odniesienia dla działań szerszych, wykraczających poza sprawy poszczególnych zakładów i dotyczyć wszystkich pracujących. Niebawem rozpoczną się prace IP mające na celu rozpropagowanie dokumentu. Dokument dzieli się na deklarację ideową, zawierającą pewnego typu diagnozę sytuacji klasy pracowniczej i ogólne cele walki, oraz deklarację programową, wyznaczającą kierunki działań bieżących. Na gruncie programowym wyznaczono nowe cele statutowe, żądania o charakterze legislacyjnym i żądania socjalne.

>>> Zobacz dokument
Powrót na górę