Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Dzień akcji przeciwko represjom w opolskim Urzędzie Statystycznym

18 marca, pod Urzędami Statystycznymi w Opolu, Poznaniu, Lublinie i Warszawie odbyły się pikiety Inicjatywy Pracowniczej przeciwko represjonowaniu działaczy związkowych z Urzędu Statystycznego w Opolu. Przypomnijmy: pod koniec listopada i na początku grudnia 2008 r., nowo powołana dyrektor opolskiego US Ewa Szkic-Czech, zwolniła 7 działaczy Inicjatywy Pracowniczej w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącą komisji zakładowej.

Pod Urzędem Statystycznym w Opolu protestowali działacze Inicjatywy Pracowniczej i aktywiści Pracowni Aktywności Lokalnej. Pracownicy urzędu nie mogli wciąć udziału w proteście ze względu na interpretację Ustawy o służbie cywilnej, zakazującej im udziału w tego typu wydarzeniach. Protest wzbudził duże zainteresowanie lokalnych mediów, sytuacja w US była szeroko przez nie komentowana, zwolnieni działacze zaproszeni zostali również do udziału w debacie telewizyjnej. W czasie trwania pikiety rozdano kilkaset ulotek.

W proteście w Poznaniu kilkunastu związkowców i sympatyków Inicjatywy Pracowniczej pikietowało lokalny oddział Urzędu Statystycznego, rozdano ulotki pracownikom i petentom załatwiającym swoje sprawy w urzędzie. Pikieta przebiegała spokojnie i bez zakłóceń.

Podobne akcje miały miejsce w Lublinie i Warszawie.

Mimo represji komisja zakładowa w opolskim Urzędzie Statystycznym nadal aktywnie działa, należy do niej ok. 1/3 zatrudnionych. Do tej pory nie wyznaczono terminu rozpraw w Sądzie Pracy o przywrócenie do pracy bezprawnie zwolnionych działaczy IP, mimo że upłynęły już ponad 3 miesiące.

Znamy za to termin rozprawy przeciwko dyrekcji US w Opolu z powództwa Okręgowej Inspekcji Pracy, która na wniosek Związku przeprowadziła kontrolę w urzędzie. Odbędzie się ona 10 kwietnia 2009 r.

Inspekcja dopatrzyła się szeregu nieprawidłowości w tym min. bezprawne wykorzystywanie przez dyrekcję pieniędzy z funduszu socjalnego. Ze względu na zbyt późne wyznaczenie terminu, przedawnił się zarzut zmuszania do pracy w nadgodzinach osób niepełnosprawnych.
Powrót na górę