Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Gdańsk: Zwolnienie działacza z Royal Collection bezpodstawne

Inspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie przesłał protokół pokontrolny dotyczący spółki Agencja J.A.R (właściciela marki Royal Collection), z której został zwolniony Mateusz Żuk, działacz Inicjatywy Pracowniczej, krótko po tym jak poinformował dyrekcję, że zawiązała się w Agencji Komisja Zakładowa. Z protokołu wynika jednoznacznie, ze zdaniem inspektora PIP zwolnienie Żuka było bezprawne.

Stwierdzono także przypadki nieudzielania pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (w ten sposób pracodawca naruszył art. 152 KP oraz art. 168 KP).

Potwierdzono nieprawidłowości w zakresie czasu pracy pracowników firmy. Zgłoszone przez załogę nieprawidłowości dotyczyły głównie niezachowywania przewidzianych prawnie przerw pomiędzy kolejno rozpoczynanymi zmianami oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wystąpiło pogwałcenie art. 237 par.1 KP, w związku z którym pracodawca został zobowiązany do opracowania i wdrożenia dokumentu „Zasady gospodarowania odzieżą i wypłacania ekwiwalentu pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia”. Każdy pracownika ma prawo domagać się takiego dokumentu od pracodawcy i na podstawie niego oczekiwać od pracodawcy wypłaty odszkodowania za zniszczenie odzieży własnej.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp i przeprowadzania badań profilaktycznych.

Przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski w zakresie nieprawidłowości w przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne.

Powrót na górę

Podobne artykuły