Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Oszukany w Holandii

Polscy pracownicy są nieustannie oszukiwani poza granicami kraju. W ostatnim tylko czasie zgłoszono Inicjatywie Pracowniczej kilka takich przypadków. W jednym z nich poszkodowany został kierowca TIR-a jeżdżący, za pośrednictwem polskiej agencji pracy, dla szwedzkiego przedsiębiorstwa. Nie wypłacono mu pensji za dwa miesiące. Obecnie IP wystąpiło w sprawie oszukanego pracownika, który uległ wypadkowi w holenderskiej stoczni remontowej.

W dniu 12 grudnia 2008 roku Michał M. podpisał umowę przedwstępną z Agencją Pracy Groen Flex o Sp. z o.o. z siedziba w Opolu o skierowaniu pracownika do pracy za granicą. W umowie podpisanej przez przedstawiciela Agencji Pracy Groen Flex o Sp. z o.o. wskazano na partnera z Holandii, firmę Eurocontract Zeeland, z którą Groen Flex miała współpracować. 15 grudnia Michał M. podpisał umowę z Eurocontract Zeeland i został skierowany do pracy, nie jak wcześniej zakładano w ogrodnictwie, ale do stoczni remontowej w Vlissingen. 29 grudnia uległ wypadkowi i był hospitalizowany. Eurocontract Zeeland po tym fakcie odmówiła dalszego jego zatrudnienia, płacąc mu jedynie za 14 przepracowanych dni. Pracownik musiał wrócić do kraju. Co najważniejsze wbrew deklaracjom i treści umowy pracownik nie był odpowiednio ubezpieczony (brak opłacenia w terminie składki przez pracodawcę). Holenderski szpital domaga się obecnie od Michała M. zwrotu kosztów leczenia. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że pracownik nie tylko, że został skierowany do pracy niezgodnie z kwalifikacjami i zawartą w Polsce umową, ale nie zorganizowano mu odpowiedniego przeszkolenia BHP.

Inicjatywa pracownicza żąda od Agencji Pracy Groen Flex: (1) natychmiastowego wyjaśnienia sprawy; (2) pokrycia kosztów leczenia Michała M.; (3) wypłaceniu Michała M.i odszkodowania w wysokości trzech średnich wynagrodzeń obowiązujących w Holandii. IP skierowała odpowiednie pisma w tej sprawie do Agencji Pracy Groen Flex,  Eurocontract Zeeland oraz Ambasady Holandii w Polsce i Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Nie wykluczone jest podjęcie akcji protestacyjnych.
 
Powrót na górę

Podobne artykuły