Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Poznań: Spotkanie Lokatorskie

mieszkanie_prawemInicjatywa Pracownicza wspiera nowo powołane Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów i zaprasza na pierwsze poznańskie spotkanie środowisk lokatorskich, które odbędzie się 11 lutego w klubokawiarni Meskalina, Stary Rynek 6, o godz. 12.00.

Plan spotkania:

12:00 – Aktualna sytuacja formalno-prawna lokatorów ulicy Piaskowej
12:20 – Zaproszeni goście: Dyskusja na temat doświadczeń Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów
13:30 – Możliwe drogi działania i dalsze strategie obrony. Strona prawna oraz akcje bezpośrednie
14:00 – Mieszkaniowy Okrągły Stół – szanse i zagrożenia

 

Drodzy lokatorzy!

Jako Komitet Założycielski Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Inicjatywa Pracownicza zapraszamy na pierwsze poznańskie spotkanie środowisk lokatorskich.

Jako lokatorzy ponosimy w ostatnim czasie coraz najdotkliwiej skutki długotrwałej antyspołecznej polityki zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Ponosimy koszta wyprzedaży komunalnych gruntów i mieszkań prywatnym właścicielom jak również nie wywiązywania się gmin z obowiązku zapewnienia odpowiedniej ilości mieszkań komunalnych oraz socjalnych w stosunku do istniejących potrzeb. Coraz częściej jesteśmy pozbawiani podstawowego prawa do godnego mieszkania.

Jako lokatorzy jesteśmy zastraszani oraz szykanowani przez prywatne firmy i ignorowani przez władze miasta. Tylko solidarnie, poprzez wspólne dyskusje i działania, wymianę doświadczeń jesteśmy w stanie stworzyć realną siłę do walki o nasze podstawowe prawa!
Naszymi gośćmi 11 lutego będą osoby biorące czynny udział w pracach Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów: Bożena Baranek, Wanda Pradzioch, Piotr Ciszewski. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń, uzyskanie porad prawnych oraz dyskusja nad dalszą strategią działania i współpracą środowisk lokatorskich.

Osobny blok dyskusyjny zostanie poświęcony idei „Okrągłego Stołu” oraz doświadczeń związanych z podobnymi inicjatywami między innymi w Warszawie i Krakowie.

 

 

Powrót na górę