Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Kolejne bezprawie pracodawców. Działaczki IP nielegalnie zwolnione!

W dniu 22 marca zwolniono z Greenkett Polska w Stęszewie pod Poznaniem, dwie działaczki związkowe Inicjatywy Pracowniczej: Aurelię Włodarczyk i Jolantę Szypurę. Obie aktywnie uczestniczyły w pracach związku, a Aurelia Włodarczyk była chroniona prawem. Tryb zwolnienia naruszył ustawę o związkach zawodowych co spowodowało, że wypowiedzenie były nielegalne.

Komisja Zakładowa Inicjatywy Pracowniczej w Greenkett Polska powstała w połowie stycznia 2007 roku. Do związku należy obecnie kilkadziesiąt osób, ok. 2/3 pracowników produkcyjnych. Związek zażądał przede wszystkim wyższych wynagrodzeń o 30 proc. (zarobki obecnie kształtują się na poziomie 1000 złotych netto), oraz poprawy warunków pracy. Prawie wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowy czasowe (7 lat).

Greenkett nie przestrzegał, do momentu powołania związku zawodowego, podstawowych praw pracowniczych. Między innymi nie płacono pracownikom wynagrodzenia na czas, nie przedstawiano rozliczeń godzin pracy, nie było odzieży roboczej. W zakładach panuje duży hałas i zapylenie. W miesiącach zimowych bywało, że temperatura na hali spadała poniżej 10 stopni Celsjusza; w miesiącach letnich - jak w lipcu 2006 roku - temperatura przekraczała 40 stopni Celsjusza (norma dopuszcza maksymalnie plus 28). Związek zawodowy wykrył też szeregu poważnych uchybień formalnych dotyczących zatrudniania pracowników i organizacji pracy. Pracownikom, ani związkowi zawodowymi, nie przedstawiono np. regulaminu płac i regulaminu pracy.

Greenkett Polska należy do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Ig, która posiada fabryki nie tylko w Polsce, ale także w USA, Brazylii, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Zatrudnionych w nich jest łącznie 1000 osób. Greenkett produkuje panele podłogowe.

Powrót na górę

Podobne artykuły