Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Delegacja IP z wizytą na zaproszenie IWW

W dniach 26. marca - 2. kwietnia działacze Inicjatywy Pracowniczej i Federacji Anarchistycznej na zaproszenie brytyjskiego IWW odwiedzili Wielką Brytanię. Celem delegacji była wymiana doświadczeń dotyczących walki pracowników, omówienie możliwości współpracy pomiędzy związkami oraz nawiązanie kontaktów z demokratycznymi spółdzielniami pracy działającymi na wyspach.

Dzień po przyjeździe delegaci wzięli udział w zjeździe krajowym BIROC IWW, podczas którego mieli okazje zapoznać się z działalnością tamtejszych syndykalistów. Przedstawiane były raporty z działań poszczególnych komisji IWW oraz plany na przyszłość, między innymi kampanie mające na celu uzwiązkowienie pracowników domów opieki społecznej oraz imigrantów pracujących jako sprzątacze w biurowcach londyńskiego City (kampanie te są polem potencjalnej współpracy między IWW a Inicjatywa Pracownicza, której szczegóły omawialiśmy podczas oddzielnych spotkań).

Następnie w anarchistycznej księgarni Freedom Press Bookshop & Publishers miała miejsce prezentacja, w ramach której przedstawiono historię Inicjatywy Pracowniczej, nasze metody działania i - na przykładzie Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej - rezultaty, które udało się osiągnąć w kwestii obrony praw pracowniczych. Omówiono również projekt uspóldzielnienia szpitala na zasadach demokracji bezpośredniej oraz historię okupacji zakładów Colar Textil w Opatowie. Po prezentacji odbyła się impreza organizowana przez londyńskie środowisko polonijno-anarchistyczne, w trakcie której zbierano fundusze na pomoc dla Rafała Górskiego.

1 kwietnia odwiedziliśmy Birmingham, gdzie IWW zorganizowało spotkanie w ramach którego kolejny raz zaprezentowane zostało nasze wystąpienie. Jeszcze przed przyjazdem dotarła do nas smutna informacja o śmierci naszego kolegi Marcela Szarego - dlatego też spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, po której przybliżyliśmy jego postać i bezkompromisową działalność. Duże wrażenie na zebranych zrobił fakt, że Marcel walczył o prawa pracownicze do samego końca, tuż przed śmiercią występując w obronie pielęgniarek ze szpitala, w którym przebywał. Dyskusja po spotkaniu trwała do późnych godzin nocnych, najpierw w lokalnym pubie a potem w mieszkaniu jednego z działaczy IWW.

Pomiędzy wykładami spotykaliśmy się z wieloma aktywistami brytyjskiego środowiska anarchosyndykalistycznego. Jedna z kluczowych postaci londyńskiego IWW - Adam Lincoln, opowiedział nam o sytuacji związków w Australii (skąd pochodzi) oraz zaaranżował spotkanie z dwoma związkowcami z branży budowlanej, którzy upublicznili głośny raport dotyczący łamania prawa pracy przy budowie areny na igrzyska olimpijskie w Londynie. Jane Ferrie - organizatorka dorocznych Anarchistycznych Targów Książki - zaintrygowała nas opowieściami o swoim udziale w rewolucji Sandinistów w Nikaragui, gdzie w ramach międzynarodowej solidarności pracowała na plantacjach kawy, podczas gdy lokalni chłopi walczyli na oddalonym o kilka kilometrów froncie.

Warto wspomnieć, że obie te osoby brały czynny udział w organizacji pikiet pod londyńskim konsulatem RP, inicjowanych przez polskich działaczy IWW w ramach akcji solidarnościowych z Bartkiem Kantorczykiem i zwalnianymi pracownikami Cegielskiego.

W trakcie pobytu odwiedziliśmy także kilka radykalnych księgarni oraz zakład Brixton Cycles, który jest spółdzielnią pracy działającą na zasadach demokracji bezpośredniej i jednym z najbardziej znanych w Londynie warsztatów/sklepów rowerowych. Istnieje od 1983 roku i jest zarządzany przez samych pracowników, bez szefa.

Wielkie podziękowania należą się Bartkowi i Darkowi działaczom londyńskiego IWW, którzy byli pomysłodawcami i głównymi organizatorami naszego wyjazdu. Dziękujemy także tym wszystkim którzy nas gościli i bez których ten wyjazd by nie mógł dojść do skutku.

Łukasz MuziołPowrót na górę