Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Kryzys a masowa upadłość firm w Europie

giełdaDane statystyczne pokazują (1), że upadłość przedsiębiorstw od kilku lat cechuje stała tendencja wzrostowa. Według Euler Hermes na przykład, globalny wskaźnik upadłości firm w 2009 r. osiągnął rekordowe rozmiary i kształtował się w poszczególnych krajach w granicach od -1% w Japonii do nawet 149% w Estonii (2). Natomiast zdaniem Creditreform, w 2009 roku w krajach Europy Zachodniej liczba upadłości firm wzrosła średnio o 22% w stosunku do roku poprzedniego, a najwyższe wskaźniki upadłości na 1000 istniejących przedsiębiorstw zanotowano w Luksemburgu, Austrii i Francji.(3)

W Europie Wschodniej wzrost liczby upadłości osiągnął średni wskaźnik aż 44% i był najwyższy w Republice Czeskiej (82%) oraz na Łotwie (69%). W Polsce w 2009 r. wskaźnik wzrostu liczby upadłości firm mieścił się na poziomie 38% (liczba upadłości w granicach około 700 firm). Generalnie jednak w Polsce wyjątkowo duża liczba przedsięwzięć gospodarczych, które kończą się porażką, nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonych postępowaniach upadłościowych.

Skalę problemu, jakim jest swoiste piętno upadłości, dobrze obrazują wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Wynika z nich, że aż 48% badanych Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, iż nie należy rozpoczynać działalności gospodarczej, jeśli istnieje ryzyko porażki. KE zwróciła też uwagę na fakt, że 79% obywateli UE przyznaje w badaniach, iż dałoby co prawda drugą szansę tym, którzy ponieśli wcześniej porażkę w roli przedsiębiorców, ale jednocześnie aż 47% z nich niechętnie złożyłoby zamówienie w firmie, która już kiedyś zbankrutowała.

Badania brytyjskie pokazują ponadto, że dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą największym zmartwieniem jest los ich rodziny w przypadku bankructwa. Osoby takie dążą więc do ukrywania kłopotów firmy przed najbliższymi, co niestety prowadzi do zbyt późnego podejmowania prób ratowania przedsiębiorstwa.

Za: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Przypisy:

(1) Na przykład: GUS, Eurostat, Euler Hermes, Coface, Creditreform

(2) Światowe ożywienie gospodarcze już pod presją Upadłości firm na wysokim poziomie do 2011 roku Analiza firmy Euler Hermes, http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/100706_ozyw_swiat.pdf/100706_ozyw_swiat.pdf

(3) Kraje unijnej „piętnastki” oraz Szwajcaria i Norwegia – według obliczeń Credit reform Economic Research Unit. Raport dostępny pod adresem: http://www.creditreform.de/Deutsch/Creditreform/Presse/Archiv/Insolvenzen_Europa/2009-10/Insolvencies_in_Europe_2009-10.pdf

Powrót na górę