EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Szpital Psychiatryczny w Bielsku-Białej

bielko_3Podejrzenie o mobbing, złamane prawo do równego wynagradzania pracowników, nie przestrzeganie Regulaminu Wynagradzania - 16 kwietia br. Inicjatywa Pracownicza przy Szpitalu Psychiatrycznym w Bielsku-Białej skierowała zawiadomienie do Okręgowej Inspekcji Pracy w związku z naruszenie przez pracodawce ww. praw pracowniczych.
Równe traktowanie
Otrzymany raport PIP w sprawie złamania prawa pracowników do równego wynagradzania i naruszenie obowiązującego Regulaminu Wynagradzania, stwierdza m.in.: “że grupa 31 pracowników spośród 115 pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Bielsku-Białej posiada miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższe od miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej z dnia 25.09.2008 r., uzgodnionego ze związkami zawodowymi w dniu 10.10.2008 r., co jest niezgodne z zakładowym źródłem prawa pracyjakim jest Regulamin Wynagradzania. Dlatego wystapiłem [Inpektor Pracy] z wnioskiem do pracodawcy o bezwzględne przestrzeganie przepisów obowiazującego w zakładzie Regulaminu Wynagradzania w stosunku do wszystkich pracownikózatrudnionych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Stwierdziłem natomiast, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia dotyczące wyższych wynagrodzeń dla pewnej grupy pracowników, że łamane jest prawo do równego wynagradzania. Dlatego skierowałem do pracodawcy wniosek o równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu, w szczególności przestrzeganie zasady, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagradzania za jednakowa pracę  o jednakowej wartości”

Praktyki mobbingu
06.04.2010 grupa pracowników poinformowała w piśmie do OZZ Inicjatywe Pracowniczą i Rady Pracowniczej, “o mających w miesjcu pracy działaniach wskazujących jednoznacznie na zjawisko mobbingu i dyskryminacji”. W kolejnych dniach Związek Zawodowy otrzymał od poszkodowanych pracowników, szczegółowe opisy sytuacji mobbingowych. Związek złożył skargę do PIP. Dodatkowo RP i ZZ skierowały pismo do pracodacy z żądaniem  przedstawienia w jaki sposób wywiązuje się on z obowiazku przeciwdziałania mobbingowi. W odpowiedzi otrzymalismy informacje, że dyrektor Józef Kuliński (22.04.2010r.) sam również skierował sprawe do PIP.

W relacjach pracowników, znajduje się wiele przykładów na działania mogące mieć charakter mobbingu. Oto jeden z nich: Pani Renata otrzymała ustne polecenie dotyczące zmiany jej godzin pracy. W sytuacji tej domagała się pisemnego potwierdzenia godzin świadczenia pracy. Odmówiono jej. Co więcej: “W zamian usłyszałam, iż to ja mam pisemnie wnioskować o w/w zmianę i dostosować się do polecenia przełożonego” – relacjonuje.

Tego typu praktyki są  znane wśród nieuczciwych pracodawców. Mechanizm jest dość prosty. Pracodawca daje ustne polecenie pracownikowi, które jest sprzeczne z zasadami i obowiązkami, które wcześniej były ustalone pisemnie. W przypadku odmowy przez pracownika wykonania ustnego polecenia, straszy się go naganą, utratą premii, zwolnieniem. W sytuacji gdy pracownik wykona ustne polecenie pracodawcy lub przełożonego, oskarża się pracownika o złamanie obowiazujących zasad, niedopełnienie obowiązku, powołując się przy tym na "papierową dokumentację". Pracodawcy w ten sposób bezprawnie zwalniają pracowników. Zaznaczyć należy, że “wg wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17.11.1978 r. I PRN 114/78 zmiana indywidualnego czasu pracy odbywa się za porozumieniem pracodawcy z pracownikiem, wchodząc w zycie od momentu ustalonego w takim porozumieniu”.

Zwolnienie w trakcie "chorobowego"
27.04.2010r. dyrektor Józef Kuliński listem poleconym przesłał Pani Renacie wypowiedzenie umowy o prace, w trakcie gdy przybywała ona (od dnia 26.04.2010r.) na zwolnieniu lekarskim. Sprawa niezgodne z prawem rozwiązania stosunku pracy została skierowana do sądu. Pracodawca podczas kontroli zaprzeczył jakoby w momencie wysłania zwolnienia wiedział o L4. Zaprzeczają temu jednak wyjaśnienia, złożone inspektorowi pracy, przez jednego z pracowników. Pierwsza rozprawa odbędzie się 24.06.2010 r.

W piśmie pokontrolnym OIP w kwestiach dotyczących mobbingu znalazło się nastepujące stwierdzenie: “Na podstawie dokumentów (...), a także z rozmów z Panem oraz innymi pracownikami odniosłem wrażenie, że w kontrolowanym zakładzie istnieją uzasadnione przesłanki do stwierdzenia istnienia mobbingu. Dlatego skierowałem pod adresem pracodawcy wniosek o przeciwdziałaniu mobbingowi. Państwowa Insepkcja Pracy, jako instytucja jest powołana do nadzorowania i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy podejmuje działania mające na celu badanie mobbingu i pomoc w zrozumieniu i przeciwdziałaniu temu zjawisku. Jednakże, z uwagi na brak konkretnych uregulowań prawnych w tym zakresie, działania te są ograniczone. W praktyce inspektorzy pracy moga jedynie w trakcie kontroli przeprowadzić przy współpracy  z psychologami anonimowe ankietowanie załogi dotyczące mobbingu. Przeprowadzenie takiej ankiety jest możliwe tylko po uzyskaniu na to uprzedniej zgody pracodawcy. W pierszym dniu kontroli, tj. 11.04.2010 r. Pracodawca nie wyraził zgody na przeprowadzenie  takiej ankiety.”

Odmowa pracodawcy, na przperowadzenia ankiety badającej mobbing świadczyć może o tym, że pracodawca boi się ujawnienia takowych praktych w Szpitalu Psychiatrycznym. Ku temu przemawia także fakt, iż już  w trakcie kontroli dyrektor Józef Kuliński sam skierował pismo do PIP w sprawie mobbingu z prośbą o szybkie podjęcie czynności kontrolnych. W piśmie tym czytamy:

“W związku z podejrzeniem stosowania mobbingu w tutejszym SP ZOZ przez przełozonych w stosunku do pracowników i w relacjach odwrotnych, proszę o wszczęcie postępowania kontrolnego w trybie pilnym, gdyż takie zachowania pracowników moga doprowadzić do destabilizacji w funkcjonowaniu zakładu. Licząc na zrozumienie i szybkie podjęcie czynności kontrolnych, pozostaję z wyrazami szacunku”.

Brak zgody pracodawcy na przeprowadzenie badania dotyczacego mobbingu jest sprzeczne z wyrażanymi obawami pracodawcy w jego korespondencji do PIP.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.