EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Bielsko-Biała: Dyrektor SP ZOZ przegrywa kolejny proces

_bielko_3Przypomnijmy, 26 kwietnia 2010 r. członkinii Inicjatywy Pracowniiczej, Pani Renata została zwolniona w trakcie urlopu chorobowego (tzw.: L4). Wcześniej, o planowanym zwolnieniu członkini związku pracodawca poinformował komisję zakładową związku. W odpowiedzi na to Inicjatywa Pracownicza wystosowała pismo do pracodawcy, w którym czytamy min.: "Naszym zdaniem istnieje podejrzenie, że decyzja o zwolnieniu Pani Renaty ... może być związana z możliwością zaistnienia praktyk mobbingowych w naszym zakładzie, o których naszą organizację związkową w osobnych pismach informowali pracownicy SP ZOZ"<

W dalszej części odpowiedzi związek zaapelował o wstrzymanie decyzji o zwolnieniu Pani Renaty do momentu zakończenia trwającej w tym samym czasie kontroli Okręgowej Inspekcji Pracy, oraz umożliwieniea zapoznania się jej z protokołem pokontrolnym.

Pracodawca pomimo to zwolnił Panią Renatę. W pierwszych dniach maja sprawa trafiła do Sądu Pracy.

Jednak już 22 czerwca 2010 Dyrektor Józef Kuliński skierował do OZZ Inicjatywa Pracownicza, pismo dotyczące planowania ponownego zwolnienia Pani Renaty z dniem 09 lipca 2010 r. Tym razem rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawi art. 52§ 1pkt 1 kp.

Związek ponownie domagał się wstrzymania wszelkich decyzji do momentu zakończenia procesu sadowego. W piśmie czytamy min.: "Niezrozumiały jest fakt próby "dwukrotnego zwolnienia" tego samego pracownika. Z informacji jakie posiadamy, wynika że rozwiązał Pan umowę o pracę z P. Renatą w sposób niezgodny z prawem pracy, to znaczy w okresie trwania zwolnienia chorobowego, tzw. "L4". Sprawę tą rozpatruje obecnie sąd pracy, o czym Panu zapewne wiadomo." Dalej czytamy: "W wyniku ostatniej kontroli PIP, inspektor pracy stwierdził, że "w kontrolowanym zakładzie istnieją uzasadnione przesłanki do stwierdzenia mobbingu". Istotne jest także to, że stwierdzenie to odnosi się do prawdopodobnych działań względem P. Renaty."

Pierwsza rozprawa przeciwko Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej odbyła się 26 czerwca 2010r. W trakcie prowadzonej sprawy przesłuchiwany był Dyrektor SP ZOZ Józef Kuliński, oraz pracownicy administracji szpitala. W toku postępowania odbyły się jeszcze trzy rozprawy.

Jest to w ostatnich tygodniach drugi z rzędu proces o nielegalne zwolnienie członkini OZZ IP, który zakończył się pomyślnie dla poszkodowanych kobiet pracujących w bielskim SPZOZ.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.